Πατάει φρένο η ΕΚΤ στο ρυθμό αγοράς ομολόγων μέσω του PEPP – Αμετάβλητα τα επιτόκια

Το σύνθημα για επιβράδυνση του Προγράμματος Αγορών Έκτακτης Ανάγκης για την Πανδημία (ΡΕΡΡ), έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ανακοίνωσή της μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης για τη νομισματική της πολιτική.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι οι ευνοϊκές συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον μπορούν να διατηρηθούν και έναν βραδύτερο ρυθμό του ΡΕΡΡ. Ως εκ τούτου το διοικητικό της συμβούλιο κρίνει ότι στο τρέχον τρίμηνο μπορεί να μειώσει τον ρυθμό αγορών, κάτι που όπως επισημαίνει δεν ήταν εφικτό το α΄ και το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, χωρίς να εγκυμονεί ο κίνδυνος να διαταραχθούν οι τρέχουσες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Στην ανακοίνωση της η ανώτατη ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή, δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το πρόγραμμα ΡΕΡΡ ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων έως τα τέλη Μαρτίου του 2022 όπως προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός και σε κάθε περίπτωση, έως ότου κρίνει ότι κρίση της πανδημίας έχει οριστικά περάσει.

Από την άλλη πλευρά, οι αγορές ομολόγων μέσω του προγράμματος APP θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ. Θα συνεχιστούν, όπως αναφέρεται, για όσο είναι απαραίτητο και θα σταματήσουν λίγο πριν αρχίσουν οι αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, η ΕΚΤ σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα κεφάλαια από τις ωριμάνσεις τίτλων που αποκτήθηκαν μέσω του APP για εκτεταμένη περίοδο αφότου αρχίσει η αύξηση των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Για να στηρίξει τον συμμετρικό στόχο του για πληθωρισμό 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι ο πληθωρισμός φθάνει το 2% πολύ πριν από το τέλος του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα προβολής και με διάρκεια κατά το υπόλοιπο του χρονικού ορίζοντα προβολής, και κρίνει ότι η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο ούτως ώστε να είναι συμβατή με σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε επίπεδο μετρίως υψηλότερο από τον στόχο.

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί.

Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.