Pasal: Στα 0,67 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Pasal
Η Pasal Development ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τη συνεδρίαση του στις 25.5.2020, και αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό έως 7.483.968 Ευρώ που αποφασίστηκε από την 02.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και έκδοση έως δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (14.967.936) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η καθεμία, καθώς και σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, αποφάσισε και ανακοινώνει τα εξής:

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίζεται σε εξήντα επτά λεπτά του Ευρώ (€0,67) ανά Νέα Μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 8.419.464 Ευρώ, διαιρούμενο σε 16.838.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης. Το ποσό που θα προκύψει από την διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών και της ονομαστικής αξίας (η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών) σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 2.544.549 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των €10.028.517.

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α. θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με μεταγενέστερη απόφασή του και θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.