Pasal: Με ποσοστό 61,35% στα δικαιώματα ψήφου η Sterner Stenhus Greece AB

Η PASAL ανακοίνωσε σήμερα κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αφενός από την Sterner Stenhus Holding AB, τη Via Futura Holding AB και τον κ. Ηλία Γεωργιάδη την 21.09.2020 και αφετέρου από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg την 22.09.2020, ότι επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρίας:

Την 17.09.2020, η σουηδική εταιρία με την επωνυμία Sterner Stenhus Greece AB απέκτησε εξωχρηματιστηριακά από τη σουηδική εταιρία με την επωνυμία Via Futura AB, συνολικά 2.213.754 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Sterner Stenhus Greece AB κατέχει άμεσα 10.330.852 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,35% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ο αριθμός των μετοχών που κατέχει άμεσα η Nequiter Invest AB εξακολουθεί να ανέρχεται σε 4.427.508 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,29% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Via Futura AB δεν κατέχει πλέον μετοχές της Εταιρίας.

Ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης ελέγχει: α) την Sterner Stenhus Holding AB, η οποία ελέγχει την Sterner Stenhus Greece AB και β) την Via Futura Holding AB, η οποία ελέγχει την Via Futura AB.

H Nequiter Invest AB ελέγχεται από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, δυνάμει της από 20.07.2020 προκαταρκτικής συμφωνίας (και της από 27.07.2020 οριστικής συμφωνίας) που υπεγράφη μεταξύ της Sterner Stenhus Greece AB και της Nequiter Invest AB, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η τελευταία θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρία υπέρ της εκλογής των προσώπων που ορίζονται από την Sterner Stenhus Greece AB στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθώς και ότι εν γένει θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου που κατέχει στην Εταιρία κατά τρόπο συνεπή προς τις προτάσεις της Sterner Stenhus Greece AB.

Επομένως, λόγω της ως άνω απόκτησης των 2.213.754 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας από τη Sterner Stenhus Greece AB, και συνεπεία της υπογραφής των παραπάνω συμφωνιών, η Sterner Stenhus Greece AB σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB (η οποία ελέγχεται από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg και ο οποίος κατ’ επέκταση ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου της τελευταίας) σύμφωνα με το αρ. 10 στοιχείο α) του ν. 3556/2007, κατέχουν ή ελέγχουν 14.758.360 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87,64% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.

Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο κ. Ηλίας Γεωργίαδης μέσω των ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, ήτοι Sterner Stenhus Holding AB και Sterner Stenhus Greece AB στην Εταιρία, εξακολουθεί να ανέρχεται σε ποσοστό 87,64% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, η Sterner Stenhus Greece AB και η Nequiter Invest AB (η οποία ελέγχεται από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg και ο οποίος κατ’ επέκταση ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου της τελευταίας) κατείχαν ή ήλεγχαν 74,49%, ήτοι 12.544.606 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.