Pasal: Η Αικ. Λοΐζου νέο μέλος στο Δ.Σ. μετά την παραίτηση του Π. Τρομπάκη

Η εταιρία PASAL ανακοίνωσε, ότι κατόπιν της από 13.12.2019 παραίτησης του ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ΔΣ καθώς και µέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Παναγιώτη Τροµπούκη από το Διοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 17 Δεκεµβρίου 2019 την εκλογή της κας Αικατερίνης Λοΐζου, Λογίστριας Α’ τάξης, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Τροµπούκη στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, µε θητεία έως την επόµενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή για την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το νόµο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Σηµειώνεται ότι η κα Λοΐζου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συµβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία µέχρι την επόµενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή, ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως κάτωθι:
1. Σωτήριος Θεοδωρίδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ΔΣ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος.
2. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Εκτελεστικό µέλος.
3. Θεόδωρος Αποστολίδης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Αικατερίνη Λοΐζου του Ευαγγέλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Παναγιώτα Παπαναστασίου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.