Pasal Development: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Γενική Συνέλευση

Η εταιρία με την επωνυμία «PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων» και το διακριτικό τίτλο «PASAL Development SA» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09.01.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν δύο μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.406.431 μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 62,84% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της κας. Αικατερίνης Λοΐζου του Ευαγγέλου, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Παναγιώτη Τρομπούκη, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 17.12.2019, με θητεία μέχρι την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της 09.01.2020 και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή.
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ως ακολούθως:
1. Θεοδωρίδης Σωτήριος,
2. Μαρκάζος Κωνσταντίνος,
3. Παπαναστασίου Παναγιώτα,
4. Αποστολίδης Θεόδωρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος EΣ
5. Λοΐζου Αικατερίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος EΣ Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα είναι εξαετής, και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του E.Σ., αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του E.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του E.Σ..
Η θητεία αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Eιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι εξαετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Περαιτέρω, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.