Pasal: Αλλαγή της επωνυμίας της σε “Premia Ανώνυμος Εταιρεία”

Η Εταιρεία με την επωνυμία “PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “PASAL Development SA” (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5.02.2021 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.161.923 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 35.043.831, ήτοι το 74,655% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

-Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από “PASAL ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” και διακριτικό τίτλο “PASAL DEVELOPMENT S.A.” σε “PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “PREMIA PROPERTIES” και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Περαιτέρω, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας, κ. Ηλία Γεωργιάδη, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 1 και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 05.02.2021