Παράταση έως 30 Ιουνίου 2023 για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για την Covid-19

Κατά ένα έτος, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2023 θα παραθατεί η ισχύς του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού για την Covid-19, σύμφωνα με σχετική απόφαση στην οποία κατέληξαν χθες τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η παράταση του σχετικού κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες της Ε.Ε. καθώς και όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid-19 για ταξίδια εντός της Ε.Ε. σε κράτη-μέλη όπου απαιτούνται αυτά τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά – αν και πολλές χώρες έχουν πάψει ήδη να το ζητούν. Εάν το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση, ο κανονισμός μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα.

Εκτός από την παράταση, συμφωνήθηκαν επίσης τα εξής:

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει λεπτομερή έκθεση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η έκθεση θα μπορούσε να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέψουν νέα αξιολόγηση της ανάγκης διατήρησης ή κατάργησης του πιστοποιητικού, ανάλογα με τις εξελίξεις.
  • Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να αντικατοπτρίζουν όλες τις χορηγηθείσες δόσεις, ανεξάρτητα από το κράτος-μέλος όπου έγινε ο εμβολιασμός
  • Θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ανάρρωσης μετά από εξέταση αντιγόνων
  • Θα επεκταθεί το εύρος των εγκεκριμένων τεστ αντιγόνων που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα πιστοποιητικά
  • Θθα μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά εμβολιασμού για όσους συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές.