Παραπλανητική η διαφήμιση της Viva Wallet -0% Προμήθεια Συναλλαγών‎

H Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας ομόφωνα αποφάσισε ότι οι υπό έλεγχο ισχυρισμοί της επικοινωνίας VIVA WALLET POS & ΚΑΡΤΑ είναι απόλυτοι και υπερβολικοί, δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς, μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση ή / και παραπλάνηση και πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως εντός 3 ημερών.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

 

Print Friendly, PDF & Email