Παραιτήθηκε μέλος του ΔΣ της Lamda Development

Η Lamda Development S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι την 30η.07.2020 η εταιρεία απεδέχθη την παραίτηση του πρώην μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κου Δημητρίου Αφεντούλη.

Η εταιρεία ευχαρίστησε τον κο Αφεντούλη για την προσφορά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό μετά τη λήψη από αυτό των σχετικών αποφάσεων.