Παπουτσάνης: Μεγέθη εταιρείας και δείκτες μετοχής με την γλώσσα των αριθμών

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 24.240.709 από 20.775.451 ευρώ.

 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή: – ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΛΑΘΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εις βάρος της μάλιστα.
 • ΕΒΙΤDA: 2.739.061 από 2.171.997 ευρώ.
 • ΚΕΡΔΗ: 1.123.193 από 408.815 ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΑ: 2.940.575 από 1.918.717 ευρώ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 18,37 εκατ. από 17,91 εκατ. ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 9,56 εκατ. από 9,06 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 6,63 εκατ. από 7,14 εκατ. ευρώ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 876 χιλ ευρώ από 0,78 εκατ. ευρώ.
 • Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. Στελεχών και μελών της διοίκησης: 782.488 ευρώ.
 • Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού: 129 άτομα από 108 άτομα.
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 4.426.394 από 3.515.533 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 1,2200 ευρώ.
 • Κ/φση: 30,64 εκατ. ευρώ.
 • P/BV: 1,65
 • P/E: 27,9
 • ΕV/EBITDA: 13,6
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: 2,42
Print Friendly, PDF & Email