Paperpack: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο αντάλλαγμα των €6,70/μετοχή

“Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος” , όπως αναφέρεται στην Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Paperpack αναφορικά με την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της «ORLANDO‐EQUITY HOLDING LIMITED» (Προτείνων).
Υπενθυμίζεται ότι η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά
ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη, ελεύθερων από κάθε φύσεως βάρη και δικαιώματα τρίτων, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής οι «Μετοχές»), οι οποίες κατά την ημερομηνία στην οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης δεν ανήκαν στην κυριότητα του Προτείνοντα ή των
Συντονισμένων Προσώπων (όπως ορίζονται κατωτέρω).

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση αφορά σε 394.288 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 9,974% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου τα
Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).
Το προσφερόμενο αντάλλαγμα ορίστηκε σε €6,70 ανά Μετοχή (εφεξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).
Συντονισμένα πρόσωπα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, είναι (i) η εταιρεία CHINA‐CEE MANAGEMENT S.A.R.L. ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την CHINA‐CEE MANAGEMENT S.A.R.L. (εφεξής και από κοινού τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»).

Όπως επισημαίνεται, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

‐ Υπερβαίνει κατά περίπου 17,67% τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €5,69407.
‐ Υπερβαίνει κατά περίπου 3,88% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €6,45 και
‐ Υπερβαίνει κατά περίπου 23,39% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την έκθεση αποτίμησης της EUROXX.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση διατυπώνεται ως εξής:

  1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (€6,70 ανά Μετοχή):

α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και

β) υπερβαίνει κατά 20,72% την τιμή που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

  1. Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές.
  2. Δεδομένων των δηλώσεων του Προτείνοντος στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας και δεν θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους.
  3. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3461/2006.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συνιστά, ούτε δύναται να εκληφθεί ως προτροπή ή αποτροπή των μετόχων για την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης, ιδίως καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η μελλοντική πορεία της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας, η οποία σε κάθε περίπτωση, επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες.