Paperpack: Από 11 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος 0,50 ευρώ

Η εταιρεία Paperpack ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαΐου 2020, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,5000 ευρώ ανά μετοχή από το υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 5% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,4750 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (record date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως εξής:

(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

(ii) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της ATHEX CSD.

(iii) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”.

Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Θεματοφυλακής Θεσμικών Επενδυτών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στη διεύθυνση Παπαδά 4, 11525, Αθήνα, τηλ. 210 – 3288747.