Paperpack: Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματοσ εξαγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ORLANDOEQUITY HOLDING LIMITED ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3461/2006 ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” (Paperpack Α.B.E.Ε.” ή η “Εταιρεία”)

3 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν.3461/2006 (στο εξής ο “Νόμος“), η εταιρεία Paperpack Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, στις 2 Ιουνίου 2021, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “Orlando-Equity Holding Limited” (στο εξής ο “Προτείνων“) άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς (στο εξής “Δικαίωμα Εξαγοράς“), υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατά την 2α Ιουνίου 2021, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 84.908 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα 6,70 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας ούτε την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου πωλήσεων 0,2% που βαρύνει τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 26 Φεβρουαρίου 2021 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.