26/11: Πάνω από τις 930 μονάδες του ΔΤΡ παραμονεύει συνειρμικά ο διαγραμματικός “Προκρούστης”

  • Ο Ηρακλής των Τραπεζών και ο διαγραμματικός Προκρούστης
Η μείωση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες με όχημα τον “Ηρακλή”, που στοχεύει να τις απαλλάξει μέσω τιτλοποιήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια 30 δισ. ευρώ έχει δημιουργήσει στις τελευταίες συνεδριάσεις ένα ανοδικό «ξεφάντωμα» ωθώντας το Τραπεζικό Δείκτη από τις 815 στις 924 μονάδες.
  • Το γεγονός αυτό έχει σύρει ανοδικά και το Γενικό Δείκτη φέρνοντάς τον  μέσα στη ζώνη έγερσης των 890 με 900 μονάδων.
  • Σε αυτά όμως τα επίπεδα τιμών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς πάνω από τις 930 μονάδες του Τραπεζικού Δείκτη παραμονεύει συνειρμικά ο διαγραμματικός “Προκρούστης” με τις επιμέρους «μικρόσωμες» ακόμα  συστημικές τράπεζες να κινδυνεύουν να τοποθετηθούν στη μακριά κλίνη.
Έτσι εάν τεντωθούν βίαια ανοδικά για να καλύψουν το μήκος της θα γράψουν μεν υψηλότερες τιμές αλλά θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα λόγω της έλλειψης ακόμα του κατάλληλου μικροοικονομικού υπόβαθρου να επιφέρουν βραχυχρόνιους εγκλωβισμούς.
…..

Ξεκινώντας με το ημερήσιο διάγραμμα της Alpha Bank παρατηρούμε ότι ναι μεν μετά την ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 1,86 κινήθηκε προς τα 1,98 ευρώ αλλά κοντά στο κατώφλι των 2 ευρώ δήλωσε έντονη αδυναμία γνωρίζοντας ότι εάν περάσει πάνω από εκεί θα πρέπει να τεντωθεί βίαια έως τα 2,30 με 2,20 ευρώ δίχως να έχει τα κατάλληλα εχέγγυα.

Έτσι ως όφειλε πραγματοποίησε ένα pullback επαναφέροντας τη τιμή της μετοχής μέσα στο εύρος διερεύνησης των 1.86 με 1.75 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική καθώς από τα μέσα Αυγούστου διέπεται από τη γραμμή τάσης “W”.

*****

Η μετοχή της Eurobank ενώ πήρε με επιτυχία μετά από 4 αποτυχημένες προσπάθειες  την αντίσταση των 0.91 με 0.90 ευρώ κοντοστάθηκε λίγο χαμηλότερα από το όριο του 1 ευρώ καταλαβαίνοντας ότι εάν περάσει πάνω από εκεί θα πέσει στην παγίδα της «Προκρούστιας» κλίνης τραβώντας βίαια τη τιμή της προς τα 1,15 ευρώ δίχως να υφίστανται  τα απαραίτητα ανοδικά νέα.

Και εδώ είναι πολύ πιθανό να  προκληθεί ένας πλαγιοκαθοδικός σχηματισμός προς τα 0,92 με 0,895 ευρώ, έως της εύρεσης του κατάλληλου διαγραμματικού “Θησέα”.

****

Η ανοδική σφήνα του Αυγούστου παραμένει στο ημερήσιο διάγραμμα της Εθνικής Τράπεζας αλλά και εδώ όπως και στις υπόλοιπες συστημικές η περαιτέρω ανοδική κίνηση με τη διάσπαση του σχηματισμού στα 3.15 ευρώ ορθώς δεν επετεύχθη  καθώς θα απλωνόταν με σαθρό τρόπο προς  τα 3.50 ευρώ.

Αυτό που θα πρέπει να γίνει από απόψεως πάντα της τεχνικής ανάλυσης είναι να «χωνέψει» τα επίπεδα των 3.10 με 2.93 ευρώ για να πάρει την υγιή άγουσα, αρχικά προς το επίπεδο των 3.20 και μετά προς τα 3.50 ευρώ.

****

Τέλος η μετοχή της Πειραιώς, όπου φαίνεται να ταλανίζεται ανοδικά από τη ζώνη αντίστασης των 3.20 με 3.10 ευρώ, έχει να αντιμετωπίσει ίσως τον μεγαλύτερο «κίνδυνο» από πλευράς βίαιου τραβήγματος, καθώς εάν περάσει την περιοχή των 3.29 με 3.20 ευρώ θα ανοίξει για τα 3.75 ευρώ.

Θεμιτή φυσικά από τους περισσότερους ενεργούς επενδυτές μια τέτοια άνοδο αλλά όπως και στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές εάν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες βάσεις μπορεί να επιφέρουν βραχυχρόνιους εγκλωβισμούς προκαλώντας κλυδωνισμούς στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του Σαββάτου 23/11