Παΐρης: Συμφωνία με τράπεζες για αναχρηματοδότηση δανείων και νέα χρηματοδότηση

Η εταιρεία Ε. Παΐρης γνωστοποιεί την καταρχήν επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες ALpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις τράπεζες ποσού 8.264.000 ευρώ και την παροχή επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως 700.000 ευρώ για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών της σκοπών.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της εταιρείας και θυγατρικής αυτής, καθώς και με την παροχή εγγύησης από θυγατρική της εταιρεία και για την έκδοση του οποίου πρόκειται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στο προσεχές διάστημα.