Παΐρης: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

Ανακοίνωση της Εταιρίας

“Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών”

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κ.Ο.Δ.

Η εταιρία με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών”, κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 08.04.2020 ανακοίνωσης της, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την τροποποίηση όρων του, από 08.04.2020 υπογραφέντος προγράμματος εκδόσεως του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όσον αφορά στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α’ Σειράς, κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα, λόγω υπαγωγής της Εταιρίας στο καθεστώς των ευεργετικών διατάξεων της με αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β’ 1291), ως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα αποφασίσει επί των ως άνω τροποποιήσεων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι παραπάνω διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.

Ασπρόπυργος, 3 Ιουλίου 2020

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο