Π. Πετρόπουλος: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το Δ.Σ.

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018, σύμφωνα με την νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.petropoulos.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019,  μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Print Friendly, PDF & Email