Π.Πετρόπουλος: Απίστευτοι χρηματοοικονομικοί δείκτες – Τεράστια περιθώρια περαιτέρω ανόδου λόγω κλάδου

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2021 η “Πετρόπουλος” σε ετήσια βάση, με παράλληλη μείωση μάλιστα του τραπεζικού δανεισμού της. Πιο ειδικά, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 63,4% και ανήλθαν σε €74,36 εκατ. από €45,50 εκατ. στις 30.6.2020. Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 141% και ανήλθε σε €6,03εκ από €2,50εκ στις 30.6.2020.

  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4,71εκ σημειώνοντας αύξηση 262%, έναντι €1,30εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 205% και ανήλθαν σε €2,72εκ έναντι €0,89εκ στις 30.6.2020.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 36,6% στα €15,68εκ από €24,75εκ στις 31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 73,3% και ανήλθε σε €3,65εκ, από €13,72εκ στις 31.12.2020. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 9,2% στα €12,00εκ στις 30.6.2021 από €11,00εκ στις 31.12.2020.

  • Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2021 ήταν 55,6%.

Πετρόπουλος: "Εκτίναξη" κερδών κατά 205% σε ετήσια βάση το α' εξάμηνο

φγδγδ