ΟΤΟΕΛ: Άτακτη έξοδος, ή ευκαιρία επανεισόδου;

Μια από τις υπερπρωταθλήτριες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, η ΟΤΟΕΛ βρέθηκε σε κλοιό πωλητών έχοντας ήδη χάσει 13% από τα (ιστορικά) υψηλά της.

Η μετοχή «παλεύει» να κρατήσει τα 12,90, έχοντας εισέλθει σε αρνητική περιοχή σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η απώλεια του τριγωνικού σχηματισμού την έχει φέρει σε δυχέρεια, με το νούμερο 12,20 να είναι η στήριξη στην πτώση.

Συνυπολογίζοντας όλη αυτήν την υπεραπόδοση που επετεύχθη τόσους μήνες παρατεταμένης ανόδου, είναι λογικό να φαντάζει διορθωτική προσπάθεια κάθε προσπάθεια μέχρι και τα 11-11,20 ευρώ, όπου και οριοθετείται η εν λόγω τάση.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται η συμπεριφορά σε τυχόν επιιστροφή στα 13,60, καθώς εκεί θα δοκιμαστούν οι δυνάμεις των πωλητών.

Ο στόχος για το μεσοπρόθεσμο είναι η ζώνη των 16 ευρώ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία επέτυχε για το 2022 νέο υψηλό στα οικονομικά μεγέθη με €765,6εκ. σε Ενοποιημένες Πωλήσεις (+19,3% ετ.) και αυξημένη κερδοφορία μετά φόρων κατά 57,4% στα €82,5 εκ.

Και σίγουρα, πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές του 25άρη το τελευταίο διάστημα.

Τέλος, ας αναλογιστεί κανείς και την υπεραπόδοση της άλλης μεγάλης εισηγμένης συμφερόντων της οικογένειας Βασιλάκη, την Aegean, για να καταλάβει τη δυναμική.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.