OTE: Το 48% της DT, το μέρισμα και ο χαμηλός δανεισμός (από τον Δημοσθένη Τρίγγα)

OTE: Το 48% της DT, το μέρισμα και ο χαμηλός δανεισμός

(από τον Δημοσθένη Τρίγγα)

Το 2020 o ΟΤΕ απέδειξε γιατί κάθε χαρτοφυλάκιο πρέπει να κατέχει τη μετοχή του! Η απόδοση της μετοχής για το 2020 μπορεί να είναι αρνητική κατά 7,6%, ενώ συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος περιορίζεται στο -3,7%, ωστόσο ο FTSE Large Cap υποχώρησε 15,81% και ο Γ.Δ. 11,75%.

  • Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή κλεισίματος στις 31/12/2020 με 14,26 ήταν οριακά χαμηλότερη από την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 12 ετών. Ταυτόχρονα, η μερισματική απόδοση για τη χρήση 2020 υπολογίζεται περί το 8%, που, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, μπορεί να αποτελέσει τη μία από τις δύο υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις ανάμεσα στις μετοχές που απαρτίζουν τον FTSE Large Cap.

Η εταιρεία ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα 12μήνου / δ’ τριμήνου 2020 στις 26 Φεβρουαρίου, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για ουσιαστικά αμετάβλητο κύκλο εργασιών, παρά το γεγονός ότι η τουριστική κίνηση υπήρξε σημαντικά μειωμένη και τα έσοδα από την περιαγωγή περιορίστηκαν. Από την άλλη πλευρά, η επιτυχημένη εμπορική πολιτική του ομίλου διαφαίνεται ότι απέδωσε καρπούς παρά τον έντονο ανταγωνισμό του κλάδου, ενισχύοντας έτσι τα έσοδα.

  • Παράλληλα, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA Adjusted) εκτιμάται οριακά ανοδική για το 2020 σε σχέση με την περυσινή χρονιά, οφειλόμενη κυρίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου, που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, αλλά και γενικότερα στη βελτιωμένη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων του ομίλου. Στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί το γεγονός ότι ο όμιλος συμφώνησε στην πώληση της Telekom Romania στην Orange Romania.

Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania συμφωνήθηκε σε 497 εκατ. ευρώ και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε 268 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού. Να σημειώσουμε ότι ο ΟΤΕ διατηρεί τη συμμετοχή του στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του ομίλου στη Ρουμανία, την Telekom Romania Mobile. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β’ εξάμηνο του 2021.

 

πιν

Όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, οι αποτιμήσεις είναι σχετικές μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, και ειδικά το χρηματιστηριακό, όπου πλέον μέσα από ένα κινητό μπορείς να αγοράσεις μετοχές στην άλλη άκρη του πλανήτη με πολύ μικρό κόστος μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν ο ΟΤΕ, με βάση τους γνωστούς δείκτες αποτίμησης, δείχνει να διαπραγματεύεται με μικρή έκπτωση έναντι της Deutsche Telekom (DT), ενώ έναντι των Telecom Italia (Ιταλία) και Telefonica (Ισπανία) με μικρό premium. Πιο συγκεκριμένα, το P/E του ομίλου ΟΤΕ για το 2021 ανέρχεται στο 12, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA δεν ξεπερνά το 4,8.

  • Αντίστοιχα, η DT διαπραγματεύεται στις 5 φορές τον δείκτη EV/EBITDA, ενώ το P/E της είναι ελαφρώς υψηλότερα από το 13. Από την άλλη πλευρά, η Telecom Italia (Ιταλία) και η Telefonica (Ισπανία) διαπραγματεύονται με βάση τον δείκτη EV/EBITDA στις 4,5 και 4,7 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2021, δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερα από τον ΟΤΕ. Αντίστοιχα, σε επίπεδο P/E και οι δύο εταιρείες έχουν έναν πολλαπλασιαστή κερδών που δεν ξεπερνά τις 9 – 9,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2021. Δηλαδή και εδώ ελαφρώς φθηνότερες σε σχέση με τον ΟΤΕ.

Όμως αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Από την άλλη πλευρά, εάν εξετάσουμε λίγο πιο διεξοδικά τον ισολογισμό, θα διαπιστώσουμε ότι ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον μετρητά) του ΟΤΕ δεν ξεπερνά τις 0,5 – 0,6 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2021. Δηλαδή ο δείκτης καθαρός δανεισμός / λειτουργικά κέρδη δεν ξεπερνά τις 0,5 φορές, έναντι 3 και πλέον φορών όπου διαπραγματεύονται οι τρεις προαναφερθείσες εταιρείες τηλεπικοινωνιών! Σαφέστατα, ένας και μόνο δείκτης δεν αρκεί για μια επενδυτική απόφαση, ωστόσο μας δίνει μια ένδειξη για την αποτίμηση μιας εταιρείας.

Στα θετικά πρέπει να συνυπολογιστεί το εκτιμώμενο μέρισμα για τη χρήση 2020 (0,56 ευρώ), αλλά και το έκτακτο (0,30 – 0,40 ευρώ εκτιμήσεις) λόγω της πώλησης της Telekom Romania, που αναμένεται να διαμορφώσει τη μερισματική απόδοση του ομίλου περί το 8%. Παράλληλα, ο σχετικά χαμηλός δανεισμός του ομίλου τού δίνει το δικαίωμα να αυξήσει το μέρισμα όχι μόνο της τρέχουσας χρονιάς, αλλά και των επόμενων ετών. Μην ξεχνάμε ότι η Deutsche Telecom έχει ξεπεράσει το 48% μετά και τις τελευταίες αγορές ιδίων μετοχών.

Ολοκληρώνοντας, για το 2021 εκτιμάται ότι η κερδοφορία του ομίλου θα ενισχυθεί λόγω της αύξησης των εσόδων λόγω περιαγωγής, αφού η τουριστική κίνηση θα ενισχυθεί σε σχέση με το 2020. Επίσης, τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκαν το 2020, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου, αναμένεται να περιορίσουν τα κόστη του ομίλου περί τα 40 εκατ. ευρώ.

Τέλος, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η τηλεδιάσκεψη που θα ακολουθήσει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, καθώς η διοίκηση θα αναφερθεί στις εκτιμήσεις για το 2021.

Coca-Cola HBC: Ανθεκτικά αποτελέσματα, καλύτερα του αναμενομένου, με μέρισμα-έκπληξη!

Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγραφα για την Coca-Cola HBC, “αμυντική μετοχή που μπορεί να εκπλήξει”, είχα την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει μια θετική έκπληξη στα λειτουργικά κέρδη, αφού είχε φανεί γενικότερα ο περιορισμός του μάρκετινγκ για τον όμιλο. Ωστόσο, η έκπληξη στο μέρισμα νομίζω ήταν καθ’ όλα μη αναμενόμενη. Η απόφαση της διοίκησης να προτείνει στη γ.σ. μέρισμα υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δείχνει, αν μη τι άλλο, ισχυρή αυτοπεποίθηση για τα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς.

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα των αναμενομένων, ενώ το μέρισμα ήταν σημαντικά καλύτερο του αναμενομένου, καθώς διαμορφώθηκε στα 0,64 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,51 ευρώ ανά μετοχή του εκτιμώμενου και 0,62 ευρώ ανά μετοχή της χρήσης 2019, ήτοι αύξηση 3,2%, με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,5%. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περυσινή χρήση η αποκοπή του μερίσματος έλαβε χώρα τη 2α Ιουλίου 2020.

Η καλύτερη απόδοση του αναμενομένου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους, αφού ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε 5,7% και οι πωλήσεις του ομίλου συρρικνώθηκαν 11,4%, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για -5,9% στον όγκο και -12,5% στις πωλήσεις. Στη συνέχεια, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT), τα νούμερα ήταν καλύτερα του αναμενομένου, με -11,4%, έναντι -18,7% των εκτιμήσεων της αγοράς, οδηγώντας έτσι το λειτουργικό περιθώριο στο υψηλό της τελευταίας πενταετίας με 11%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου κινήθηκε στα υψηλά της πενταετίας, όπου ουσιαστικά ισοφάρισε την επίδοση του 2018 με 37,9%!

Ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη κινήθηκε στο χαμηλό μέρος του εύρους (1,5 – 2) που στοχεύει η διοίκηση, ήτοι 1,5 φορές τα λειτουργικά κέρδη.

Για το 2021 η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι το λειτουργικό περιθώριο (EBIT) αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς, καθώς η αύξηση του κόστους πωληθέντων αναμένεται να αντισταθμιστεί από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν τον όμιλο κατά 34 εκατ. ευρώ το 2021. Παράλληλα, όπως είναι λογικό, το δεύτερο εξάμηνο του 2021 εκτιμάται ότι θα είναι καλύτερο του πρώτου μετά και την εκτεταμένη εφαρμογή των εμβολιασμών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καταλήγοντας, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η διοίκηση ανέφερε ότι θα είναι αυξημένες για το 2021, καθώς αναμένεται να λανσάρει τα Costa Coffee σε έξι νέες αγορές, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα ψυγεία σε διάφορες περιοχές, με το capex (κεφαλαιακές δαπάνες) να προσεγγίζουν το 7,5% του κύκλου εργασιών του ομίλου.

πιν

Συνεχίστηκαν οι εκροές από τους αλλοδαπούς επενδυτές και τον Ιανουάριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Ιανουάριο ανήλθε σε 61,67%, έναντι 62,40% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, καταγράφοντας μείωση κατά 73 μ.β. Μη συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΤΧΣ (1,33 δισ. ευρώ ή 3,11%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 63,65% (64,10% τον προηγούμενο μήνα), παρουσιάζοντας μείωση 45 μ.β. συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 29/1/2021 υπολογίστηκε στα 42,94 δισ. ευρώ, έναντι 44,98 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ήτοι συρρίκνωση 4,5%, ενώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα υποχώρησε 14,2%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 1,24 δισ. ευρώ, συρρικνωμένη κατά 34,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ενώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 κατέγραψε μείωση 23,4%. Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα του Ιανουαρίου ξεπέρασε τα 65,1 εκατ. ευρώ, έναντι 90,4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (μείωση 28%), ενώ έναντι του Ιανουαρίου του 2020 σημειώθηκε μείωση 15,4%.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εκροές των αλλοδαπών επενδυτών με μόλις 5,75 εκατ. ευρώ, έναντι 11,7 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το 12μηνο του 2020 οι εκροές των αλλοδαπών επενδυτών άγγιξαν τα 625 εκατ. ευρώ με μόλις έναν μήνα εισροές! Οι τρεις μεγαλύτερες καθαρές εισροές των ξένων επενδυτών προήλθαν από την Τσεχία με 23,3 εκατ. ευρώ, τη Γερμανία με 22,4 εκατ. ευρώ και τις ΗΠΑ με 3,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι τρεις μεγαλύτερες εκροές ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο με 27,4 εκατ. ευρώ, τη Γαλλία με 14,6 εκατ. ευρώ και τα Νησιά Καϊμάν με 5,1 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον μέσο όρο των μετόχων των εισηγμένων που συμμετέχουν στον FTSE Large Cap, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είχαν οι Fourlis με 9,7% (316 νέους μετόχους), Jumbo με 4,6% (247 νέους μετόχους) και ΔΕΗ με 2% (424 νέους μετόχους). Αντίθετα, οι τρεις εταιρείες με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες μετόχων ήταν οι Ελλάκτωρ με 1,6% (-379 μετόχους), Σαράντης με 1,5% (-26 μετόχους) και Coca-Cola HBC με 1,1% (-45 μετόχους).

πιν

 

Ατζέντα (23/2 – 28/2):

Σήμερα Τρίτη η ΤτΕ ανακοινώνει τις εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών για τον Δεκέμβριο 2020. Την Τετάρτη έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. η Γρ. Σαράντης με κύριο θέμα την τροποποίηση του καταστατικού και παροχή stock options στο προσωπικό. Την Πέμπτη η ΤτΕ ανακοινώνει την τραπεζική χρηματοδότηση και την πορεία των καταθέσεων για τον Ιανουάριο 2021, ενώ την ίδια ημέρα ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα 2020 τα Ελληνικά Πετρέλαια. Την Παρασκευή o OTE αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου / 12μήνου 2020, ενώ την ίδια ημέρα στις 17.00 θα πραγματοποιηθεί η τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές. Την ίδια ημέρα ΒΙΟΤΕΡ, Επίλεκτος, Τεχνική Ολυμπιακή και ΕΚΤΕΡ έχουν συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. με κύρια θέματα για την τελευταία την εκλογή νέου δ.σ., καθώς και τη θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Ταυτόχρονα, η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσει τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, καθώς και τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ για τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ την ίδια ημέρα ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου οι Home Depot (Dow Jones), HSBC και Telecom Italia. Την ίδια ημέρα η αγορά της Ιαπωνίας θα παραμείνει κλειστή λόγω επίσημης αργίας (Ημέρα του Αυτοκράτορα). Την Τετάρτη ανακοινώνεται στη Γερμανία η μεταβολή του ΑΕΠ για το δ’ τρίμηνο, ενώ το απόγευμα στις ΗΠΑ οι πωλήσεις νέων κατοικιών για τον μήνα Ιανουάριο. Την Πέμπτη ανακοινώνονται στην Ευρωζώνη οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό για τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώνουν οι salesforce.com (Dow Jones), Bayer, Veolia Environnement και Suez. Την ίδια ημέρα το απόγευμα ανακοινώνονται στις ΗΠΑ οι παραγγελίες διαρκών αγαθών για τον Ιανουάριο, η μεταβολή του ΑΕΠ για το δ’ τρίμηνο του 2020, καθώς και οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών για τον μήνα Ιανουάριο. Την Παρασκευή ανακοινώνεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan ο δείκτης για τις πληθωριστικές αλλά και οι καταναλωτικές προσδοκίες για τον Φεβρουάριο. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των Deutsche Telekom, BASF και Erste Group.

** Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

*** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο”