ΟΤΕ: Στο 0,948% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση