ΟΤΕ: Στο 0,700% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

01062020_Share_Buyback_GR