ΟΤΕ: Στο 0,533% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση