ΟΤΕ: Στο 0,213% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση