ΟΤΕ: Σε εξέλιξη το ετήσιο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης – Τα κίνητρα

Περίπου 350 εργαζόμενοι αναμένεται να αποχωρήσουν από τον ΟΤΕ μέσω του ετήσιου προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης, για το οποίο αιτήσεις ξεκίνησαν να υποβάλλονται από την Τρίτη του Πάσχα με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 28 Απριλίου.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, απευθύνεται σε δύο κατηγορίες εργαζομένων:

Α. Σε εκείνους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026.

Β. Σε εκείνους για τους οποίους συντρέχουν ταυτόχρονα οι δύο προϋποθέσεις του ηλικιακού κριτηρίου (άνω των 40 ετών) και της προϋπηρεσίας στον ΟΤΕ (τουλάχιστον 10 έτη).

Οι καλύψεις

Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα από την πρώτη κατηγορία απασχολουμένων, ο ΟΤΕ θα τους καλύψει:

1. τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης,

2. την καταβολή του 70% του καθαρού μισθού μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης,

3. τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου,

4. τυχόν αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου ασφάλισης και τέλος

5. διάφορα συμβόλαια ομαδικών ασφαλίσεων, τηλεπικοινωνιακών παροχών κ.λπ. μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

Από τη δεύτερη κατηγορία δικαιούχων ο ΟΤΕ προσφέρει αποζημίωση 20 έως 60 μεικτούς μισθούς και επιπλέον έναν έως τέσσερις μισθούς, ανάλογα με τον αριθμό τέκνων του δικαιούχου. Ειδικότερα, τους 20 μισθούς δικαιούνται οι απασχολούμενοι 40-44 ετών και με 10-13 χρόνια προϋπηρεσίας. Τους 60 μισθούς δικαιούνται οι απασχολούμενοι στον ΟΤΕ ηλικίας 56+ ετών και με προϋπηρεσία άνω των 25 ετών.