ΟΤΕ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Πρόσκληση Γ.Σ.