ΟΤΕ: Ο κ. Βασίλειος Βασσάλος νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τον κ. Βασίλειο Βασσάλο εξέλεξε την 18η Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Eλέγχου κ. Παναγιώτη Σκευοφύλακα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Ανδρέας Ψαθάς (Μέλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κ. Βασίλειος Βασσάλος (Μέλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.). Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή διαρκεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2021.