ΟΤΕ: Με τιμή-στόχο στα 19,5 ευρώ και σύσταση “buy” ξεκινά κάλυψη η Deutsche Bank

Την κάλυψη του ΟΤΕ ξεκινά η Deutsche Bank, εκδίδοντας σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο στα 19,5 ευρώ.

Ο γερμανικός επενδυτικός οίκος μιλά για μια εταιρεία με αξιόπιστη αύξηση της αξίας αλλά και καταλύτες.

Συγκεκριμένα, η Deutsche Bank σημειώνει ότι ο ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα και πουλά το μοναδικό άλλο περιουσιακό στοιχείο της, την μικρότερη από τις 4 εταιρείες κινητής της Ρουμανίας.

Η εκτίμηση του οίκου είναι ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να αυξάνει την αξία του πρώτον μέσω της συνεχιζόμενης παροχής ανώτερης συνδεσιμότητας (στη σταθερή και την κινητή) και εξυπηρέτησης πελατών και δεύτερον μέσω της ανάπτυξης των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών (καθώς και το ελληνικό κράτος συνεχίζει να ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες).

Επίσης, σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες εταιρείες, ο ΟΤΕ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστές που να είναι διατεθειμένοι να «κάψουν» πολύ ρευστό για αρκετά χρόνια.

Κατά τα άλλα, η Deutsche Bank εκτιμά ότι το κόστος προσωπικού του ΟΤΕ θα συνεχίσει να μειώνεται ουσιαστικά.

Και τέλος, ο οίκος σημειώνει την πολύ χαμηλή μόχλευση του ΟΤΕ (0.3x) και τη διανομή σχεδόν όλων των ελεύθερων ταμειακών ροών του κάθε χρόνο.