ΟΤΕ: Έκδοση ομολόγου €80 εκατ. από θυγατρική

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.»), ανακοινώνει ότι, η θυγατρική του ΟΤΕ plc, εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2023 ομόλογo ύψους €80 εκατ. λήξεως Οκτωβρίου 2023.

Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,701% ετησίως.

Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Τα έσοδα από το νέο ομόλογο χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση μέρους του ομολόγου ποσού €150 εκατ. της OTE plc, λήξεως 8 Ιουνίου 2023.