ΟΤΕ: Δελτίο τύπου – Αποτελέσματα για το α’ τριμηνο του 2018

Δελτίο Τύπου – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΆ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.