ΟΤΕ: Ανακοίνωση / αποτελέσματα 68ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ