ΟΤΕ: Ανακοίνωση ακύρωσης και διαγραφής μετοχών

Ανακοίνωση