ΟΤΕ: Ανακοίνωση

Δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου.

OTE_Q3_2020_GR_RESULTS