ΟΤΕ: Ανακοίνωση

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Disposal_OTE_TELEKOM_ROMANIA_GR