ΟΤΕ: Αγορές ιδίων μετοχών

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

Weekly_Share_Buyback_GR_3010_0511