ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

OTE_Share_Buyback_GR_2912_0401