ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

Weekly_Share_Buyback_GR_2310_2910