ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

05052020_Share_Buyback_GR