Όταν το ρεκόρ επαναλαμβάνεται αποκτά σημασία – MΕΡΟΣ 1

Οι υψηλές επιδόσεις όλων των εποχών που παρατηρήθηκαν σε μια ευρεία ομάδα εταιριών (24 εισηγμένες) το 2017 ήταν μια αναπάντεχη εξέλιξη καθώς στο σύνολο της είχε οργανικό χαρακτήρα. Ένα ρεκόρ επιχειρηματικής επίδοσης μπορεί να είναι απλώς αποτέλεσμα μια ευνοϊκής συγκυρίας ή μιας έκτακτης εγγραφής.

Ξεκίνημα με το δεξί για τρεις που δείχνουν έτοιμοι για νέο ρεκόρ κερδοφορίας

Όταν το ρεκόρ επαναλαμβάνεται αποκτά σημασία και κεφαλαιοποιείται ισχυρότερα καθώς δείχνει τις ικανότητες που πλέον έχουν αποκτηθεί για την επανάληψη του. Σε αυτή την λογική κινούνται στο ξεκίνημα της χρονιάς τρεις εταιρίες που δεν πήγαν απλώς πιο πέρα από το «έξτρα μίλι» του 2017 αλλά χτίζουν συνεχώς δυνατότητες για υψηλότερες επιδόσεις.

Αναλυτικότερα:

Αεροπορία Αιγαίου: Το α’ τρίμηνο είναι το πιο αδύναμο της εταιρίας καθώς συνιστά το 20% του συνολικού ετήσιου τζίρου. Παρόλα αυτά η εταιρία μείωσε τις ζημιές της που παραδοσιακά έχει στο α’ τρίμηνο φέρνοντας την καλύτερη επίδοση σε τζίρο για το ξεκίνημα της χρονιάς (165,4 εκατ. ευρώ).

  • Οι ζημιές της μειώθηκαν στα 30,8 εκατ. ευρώ και αν αυτό δημιουργεί μια ανησυχία φτάνει να κοιτάξει κανείς το καθαρό περιθώριο:
  • Είναι αυξημένο σχεδόν 500 μονάδες βάσης και αν γίνει η αναγωγή στο τζίρο της περυσινής χρονιάς τότε χωρίς άλλη προσαρμογή τα κέρδη της χρήσης θα πάνε στα 65 εκατ. ευρώ.
  • Ωστόσο λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων η άνοδος στην κερδοφορία αναμένεται να μετριαστεί χωρίς να παρουσιαστεί κάποια επιβράδυνση.
  • Η Aegean έχει βγει νικήτρια στον ανταγωνισμό με τις άλλες αεροπορικές εταιρίες καθώς διατηρεί τα μερίδια αγοράς στις εσωτερικές πτήσεις δείχνοντας πως σε μια δύσκολη αγορά μπορεί όχι απλά να επιβιώνει μια εταιρία αλλά να ξεχωρίζει επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις.
  • Στο ταμείο υπάρχουν 343,6 εκατ. ευρώ από τα οποία πληρώθηκε μέρισμα και φόροι το Μάιο. Η διαπραγμάτευση της εταιρίας είναι στις 11,5 φορές τα αναμενόμενα κέρδη του 2018 και η μερισματική απόδοση στο 6%.

Αεροπορία Αιγαίου: Πως διαμορφώνονται οι τάσεις στο α’ τρίμηνο

Βασικοί δείκτες απόδοσης Q1:17 Q1:18 Y-o-Y (%)
Σύνολο  επιβατών (σε χιλ) 2.106 2.369 9,9%
ASK (Διαθέσιμες θέσεις ανά χλμ) 2.715 2.892 5,1%
RPK (Έσοδο ανά χλμ) 2.079 2.349 9,7%
Yield (Απόδοση ανά χλμ) 7,5 7,2  
Κόστος ανά χλμ (εκτος καύσιμα, Leasing) 4,8 4,8  
 
Κύκλος εργασιών 151,9 165,4 6,7%
Καύσιμα -33,8 -37,2 -8,1%
Συντήρηση -24 -28,2 -16,7%
Τέλη Υπερπτήσης -11,1 -11,5 -2,8%
Εξοδαδιάνομής -19,5 -14,3 32,1%
Άλλα λειτουργικά -18 -18,9 -3,7%
Σύνολο Λειτουργικών εξόδων -160,4 -168,3 -4,3%
Λειτουργικά (Εκτός Καυσίμων) -126,6 -131,1 -3,2%
Λειτουργικά εκτός εξόδων ενοικίασης αεροσκαφών -8,5 -2,9 30,3%
Μισθώματα Αεροσκαφών -35,6 -32,5 8,8%
Λειτουργικά Κέρδη -44,1 -35,4 52,4%
Κέρδη προ φόρων -49,9 -42,6 34,6%
Καθαρά κέρδη -35,8 -30,8 26,9%

 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Print Friendly, PDF & Email
* ,