Όταν στο Προεδρικό Μέγαρο ακούστηκε ένα… νιάου

ÓõíÜíôçóç ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Êáôåñßíáò Óáêåëëáñïðïýëïõ ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç ôçí ÄåõôÝñá 21 Äåêåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Όταν στο Προεδρικό ακούστηκε ένα… νιάου

Την ώρα που ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζητούσαν στο Προεδρικό Μέγαρο για το σχέδιο εμβολιασμού, ένα… νιαούρισμα διέκοψε κάποια στιγμή τη συζήτησή τους. Ο Πρωθυπουργός αμέσως ρώτησε: «Τι είναι αυτό;» με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να του απαντά: «Δεν ξέρεις την Καλυψώ;».  Και του εξήγησε ότι πρόκειται για τη γάτα που υιοθέτησε κατά την επίσκεψή της στην Κάρπαθο. Δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό από τη γνωριμία της Καλυψούς και η χαριτωμένη γάτα βρέθηκε στην αγκαλιά του Πρωθυπουργού. Είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση που το Προεδρικό Μέγαρο διαθέτει pet.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ζωόφιλη και κυρίως γατόφιλη. Έχει γάτες στο σπίτι της και άλλες γάτες (πλην της Καλυψούς) στο Προεδρικό Μέγαρο. Κάθε πρωί τις φροντίζει όλες. Άλλωστε είχε δηλώσει ότι τα ζώα είναι συναισθανόμενα όντα που αξίζουν προστασία και σεβασμό.

 

***

ΒΗΜΑτοδότης