Οptima – OTE: Διατηρεί Θετική Στάση και την Τιμή Στόχου των 15,4000 ευρώ