Optima Bank: Κέρδη 103 εκατ. ευρώ το 2023 αυξημένα κατά 143% – Πρόταση για μέρισμα 0,44 ευρώ ανά μετοχή

Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη δωδεκαμήνου 2023 στα €103 εκατ. έναντι €42,4 εκατ. τo 2022, μια αύξηση της τάξης του 143% παρουσίασε η Optima Bank με τη διοίκηση να προτείνει μέρισμα προς του μετόχους €0,44/μετοχή (32% ποσοστό επί των καθαρών κερδών).
Αναλυτικά η τράπεζα καταγράφει:
  • Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη δωδεκαμήνου 2023 στα €103 εκατ. έναντι €42,4 εκατ. to 2022, μια αύξηση της τάξης του 143%
  • Σε εξομαλυμένη βάση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €107,4 εκατ. (+152%) με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για το δωδεκάμηνο να ανέρχεται σε 29%
  • Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη 4ου τριμήνου ανήλθαν σε €33,8 εκατ. (+114%)
  • Τα δανειακά υπόλοιπα αυξήθηκαν το 2023 κατά €765 εκατ., αγγίζοντας τα €2,5 δισ. +45% σε ετήσια βάση
  • Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα €2,0 δισ. το 2023, αυξημένες κατά €633 εκατ. σε σχέση με το 2022
  • Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα € 3,2 δισ., +47% σε ετήσια βάση
  • Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις ίσο με 76%, δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) ίσο με 243% και δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) ίσο με 132%
  • Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €151 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς που υπερκαλύφθηκε 3,7 φορές, μια συναλλαγή ορόσημο στη σύντομη ιστορία της τράπεζας
  • Ο δείκτης βασικών κύριων κεφαλαίων (fully loaded) διαμορφώθηκε στο 17,40%, πολύ πάνω από την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση του 13,95%
  • Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,44, που αντιστοιχεί στο 32% των κερδών του 2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank Δημήτρης Κυπαρίσσης  με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε: 

«To 2023 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά, καθώς σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση της Optima bank στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο», επισημαίνει ο CEO.

«Το οικονομικό σκηνικό ήταν πολύ υποστηρικτικό, σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Optima bank συνέχισε να επιδεικνύει την ποιότητα που διέπει τη στρατηγική της και τα δυνατά σημεία του επιχειρηματικού της μοντέλου, σημειώνοντας σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις βασικές δραστηριότητές της σε συνδυασμό με απαράμιλλες αποδόσεις.

Ολοκληρώσαμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €151 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς και εισάγαμε τις μετοχές μας προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ, στις αρχές Οκτωβρίου. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή μας βάση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το χαρτοφυλάκιό μας και να βελτιώνουμε το μερίδιο αγοράς στις αγορές-στόχους μας. Αυξήσαμε τις καταθέσεις κατά 47% και ανήλθαν σε €3,2 δισ. το 2023, ενώ τα υπόλοιπα των δανείων μας αυξήθηκαν κατά 45% αγγίζοντας τα €2,5 δισ., υποδηλώνοντας ένα υγιή δείκτη δανείων προς καταθέσεις ίσο με 76%. Ταυτόχρονα, το χαρτοφυλάκιο δανείων μας διατήρησε την ποιότητά του παρουσιάζοντας δείκτη NPE μόλις 0,45%.

Τα καθαρά μας κέρδη για το 2023 έφτασαν τα €103 εκατ, 143% υψηλότερα από τα κέρδη του 2022. Εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €107,4 εκατ., 152% υψηλότερα σε ετήσια βάση με το δείκτη ROTE να διαμορφώνεται στο 29%. Αυτή η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στις ισχυρές επιδόσεις με αιχμή του δόρατος τα έσοδα από τόκους που αυξήθηκαν κατά 134%. Ο δείκτης CET1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου μας ανήλθαν σε 17,4%, αρκετά ψηλότερα από την κεφαλαιακή απαίτηση του 13,95%. Τέλος, η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για πρώτη φορά στη σύντομη ιστορία της τράπεζας. Το προτεινόμενο μέρισμα θα ανέρχεται σε 0,44 € ανά μετοχή, που συνεπάγεται διανομή κερδών της τάξης του 32%.

Προσβλέποντας στο μέλλον, βλέπουμε αυξημένη ζήτηση για δανεισμό στις βασικές αγορές μας, που θα υποστηρίξει τον στόχο μας να διευρύνουμε τον ισολογισμό μας και να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας. Εστιάζουμε στη διατήρηση των καλύτερων αποδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που θα εξασφαλίσει υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Ο πρόεδρος της Optima bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης σημείωσε με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων: “Η Optima bank συνεχίζει την συναρπαστική της πορεία, αναδεικνύοντας το 2023 ως την καλύτερη μέχρι σήμερα χρονιά στην ιστορία μας. Και η φετινή επιτυχία δεν είναι απλώς αριθμητικά στοιχεία, αλλά το αποτέλεσμα της προσήλωσης στον στόχο για την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας στους πελάτες μας. Η Optima bank δεν είναι απλά μια τράπεζα. Είναι μία άλλη τράπεζα. Συνεχίζουμε δυναμικά με την ίδια αποφασιστικότητα που ξεκινήσαμε, ώστε να αποτελούμε τράπεζα αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο. Είναι δέσμευση και υποχρέωσή μας προς τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους μας.”