Optima Bank: Εως 151,2 εκατ. η AMK για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 995η/20.9.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» σχετικά με τη δημόσια προσφορά και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 21.000.000 νέων μετοχών (δημόσια προσφορά έως 19.950.000 νέων μετοχών και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως νέων 1.050.000 μετοχών), με καταβολή μετρητών για άντληση κεφαλαίων ύψους έως €151.200.000, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη προς τους μετόχους της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ήδη διαθέτει και επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 2 (μέσα χρηματαγοράς) του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.