ΟΠΑΠ: Σύσταση υπεραπόδοσης (overweight) από την J.P. Morgan και νέα τιμή στόχος 19,5 ευρώ

J.P. Morgan αναβαθμίζει τον ΟΠΑΠ σε σύσταση υπεραπόδοσης (overweight) από ουδέτερη (neutral) σύσταση με νέα αυξημένη τιμή στόχο στα €19,5 από €17 προγενέστερα, που υπονοεί περιθώριο ανόδου για τη μετοχή άνω του 22% στους επόμενους 12 μήνες.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα βοηθήσουν την εισηγμένη να επωφεληθεί από τη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος. Οι μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας εμφανίζονται ευνοϊκές, με το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να αναμένεται να ξεπεράσει την ΕΕ, υποστηριζόμενη κυρίως από την ισχυρή δυναμική των κερδών, τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τον τουρισμό που ανακάμπτει, τη σχετικά χαμηλότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και την ευνοϊκή διάρθρωση του ελληνικού χρέους, το οποίο διαθέτει μακροχρόνια διάρκεια λήξης, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για επερχόμενες αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας.

Ο ΟΠΑΠ είναι ένας ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών με ηγετική θέση στη λιανική/online παρουσία στην Ελλάδα (95% των εσόδων) και την Κύπρο (5%). Λειτουργεί μια αμυντική επιχείρηση λιανικής πώλησης ελαφρών περιουσιακών στοιχείων μέσα από αποκλειστικές άδειες (80% περίπου των εσόδων), χωρίς ανταγωνισμό, παρέχοντας στην εταιρεία μια ασφαλή ροή εσόδων με περιορισμένο καθοδικό κίνδυνο για τα περιθώρια κέρδους. Ο ΟΠΑΠ ελέγχει επίσης το 60% της διαδικτυακής αγοράς, γεγονός που τον καθιστά στην καλύτερη θέση για να κατακτήσει την ανάπτυξη του χώρου (η διείσδυση του διαδικτύου είναι χαμηλή σε περίπου 30%). Η μετατροπή σε ταμειακή ροή (FCF) είναι ξεχωριστά υψηλή σε περίπου 70%, επιτρέποντας στην εταιρεία να επιστρέφει πλεονάζοντα κεφάλαια στους μετόχους σε βιώσιμη βάση (δείκτης πληρωμών πάνω από 100%).

Η J.P. Morgan αυξάνει τις εκτιμήσεις για φέτος και κινείται 4% – 5% υψηλότερα από το consensus των αναλυτών σε επίπεδο εσόδων και EBITDA για την επόμενη διετία. Η δυναμική των εσόδων και της κερδοφορίας αποδεικνύεται πιο ανθεκτική και αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω από τις σταθερές προοπτικές για την Ελλάδα. Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά, υποστηριζόμενα από το αμυντικό επιχειρηματικό μοντέλο, την ηγετική θέση στην αγορά (αποκλειστικότητα στο λιανεμπόριο, τοπ online παίκτης), και τον ισχυρό ισολογισμό και τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία υποστηρίζονται περαιτέρω από την ευνοϊκή δυναμική του κλάδου.

Υποστηρικτικές οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα

Ο ΟΠΑΠ θα είναι από τους κύριους ωφελούμενους της ελληνικής ανάκαμψης και στις νεότερες εκτιμήσεις προβλέπεται αύξηση των εσόδων (GGR) για φέτος κατά 10% περίπου (πρόβλεψη αναλυτών από 6% – 10%) και αναμένει EBITDA στα 778 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη 740-760 εκατ. ευρώ). Εμείς αυξάνουμε επίσης τα έσοδα/EBITDA για τα επόμενα έτη 2024 -2025 κατά 2-3% (περίπου 5% πάνω από consensus), λόγω του προαναφερθέντος υποστηρικτικού δυναμικού/μακροοικονομικού περιβάλλοντος, αναφέρει η JPM. Η αποτίμηση του ΟΠΑΠ είναι επί του παρόντος σε 6,9 φορές τα EBITDA του 2024 (σε ευθυγράμμιση με την προ Covid-19 αποτίμηση) και διαπραγματεύεται με ελκυστική απόδοση 11,5% την ταμειακή ροή του επόμενου έτους. Γιατί το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι ενισχυτικό για τις μετοχές στην Ελλάδα

Η ομάδα στρατηγικής της J.P. Morgan για την περιοχή κεντρικής, ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA) βλέπει μεγαλύτερη άνοδο, καθώς η Ελλάδα επιστρέφει σε σταθερή τροχιά οικονομική ανάπτυξης. «Η ομάδα στρατηγικής μετοχών CEEMEA αναβάθμισε την Ελλάδα σε overweight και βλέπει περαιτέρω άνοδο για την επαναξιολόγηση της Ελλάδας μετά τις εκλογές», εξηγεί η JPM.

Παρά το ράλι της αγοράς, η ομάδα πιστεύει ότι η ελληνική αγορά έχει περιθώρια ανόδου δεδομένων:

– Μελλοντικό Ρ/Ε 12 μηνών με έκπτωση 42% από τον  δείκτη των αναδυόμενων αγορών,

– Ισχυρό προφίλ αύξησης των κερδών φέτος και ευνοϊκή πορεία ανάπτυξης, με συνεχιζόμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και ενισχύονται από την νίκη της ΝΔ στις εκλογές,

– Η χώρα θα διατηρήσει την αύξηση του ΑΕΠ πάνω από τις επιδόσεις της ΕΕ, μένοντας ανθεκτική στην παγκόσμια κινδύνους ύφεσης,

– Η αναβάθμιση της IG θα μπορούσε να έρθει φέτος και να αποτελέσει μια μικρή τόνωση του κλίματος.

Όπως εξηγείται στην αναβάθμιση, ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανάκαμψης της Ελλάδας οφείλεται στη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ιδίως από δημοσιονομικής πλευράς:

– Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης επέστρεψε σε θετικό έδαφος, διαμορφούμενο σε 0,1% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις για έλλειμμα – μία από τα υψηλότερες βελτιώσεις στην ΕΕ,

– Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής σύσφιξης, η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους της προς το ΑΕΠ μειώνοντας στο 171% από 194%. Παρά τον υψηλό λόγο χρέους προς το ΑΕΠ, υπάρχουν τρεις ελαφρυντικοί παράγοντες: i) σχεδόν το 100% του ελληνικού χρέους είναι σταθερού επιτοκίου, ii) ο σταθμισμένος μέσος όρος της διάρκειας είναι πολύ υψηλός (20ετής διάρκεια στο τέλος του 2022), και iii) τα επιτόκια είναι χαμηλά λόγω του ότι τα περισσότερα δάνεια χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής προγραμμάτων (1,5% ετήσιο πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο).

Ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη ο ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ είναι ένα όνομα υψηλής ποιότητας με τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά: 1) είναι μια αμυντική επιχείρηση και έχει ένα επιχειρησιακό μοντέλο που καθοδηγείται από την αποκλειστικότητα της άδειας λιανικής πώλησης και την προσέγγιση που δεν περιλαμβάνει πολλά περιουσιακά στοιχεία, 2) υπάρχει σταθερή τοποθέτηση στο διαδίκτυο και είναι ηγέτης της αγοράς στον τομέα του διαδικτύου (περίπου το 22% του ομίλου εσόδων, περίπου στο 60% το μερίδιο αγοράς), με περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης δεδομένου του χαμηλού επιπέδου της διείσδυσης (περίπου 30%), 3) εμφανίζει ισχυρή ρευστότητα/μόχλευση καθώς σημειώνει απουσία μόχλευσης και σταθερή παραγωγή μετρητών (περίπου 70% μετατροπή σε ταμειακή ροή) που επιτρέπουν μερισματική απόδοση 10% περίπου.

– Ευνοϊκή δυναμική του κλάδου. 1) Συνεχής αύξηση εντός του διαδικτύου, δεδομένης της χαμηλής διείσδυσής του. 2) Προηγμένη ρυθμιστικό περιβάλλον. Αυστηρά όρια στοιχημάτων, περιορισμοί στη διαφήμιση και υψηλοί φόροι παρέχουν κάποια προστασία έναντι του καθοδικού κινδύνου από περαιτέρω ρυθμιστικούς αντίθετους ανέμους. 3) Ανθεκτικότητα στην ύφεση. Τα τυχερά παιχνίδια τείνουν να είναι σχετικά αμυντικά κατά τη διάρκεια μιας ύφεση, δεδομένης της χαμηλής μέσης δαπάνης ανά παίκτη, ιδίως στα λαχεία (περίπου 45% των πωλήσεων).

– Η δυναμική υπερβαίνει τις προσδοκίες. Η JPM είναι ικανοποιημένη με τη συνολική δυναμική μέχρι στιγμής από έτος σε έτος, λόγω της καλύτερης από την αναμενόμενη ανάπτυξη εντός της αγοράς λιανικής, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στις εμπειρίες σε εξωτερικούς χώρους μετά την πανδημία της Covid-19 και την ανθεκτικότητα των καταναλωτών γενικότερα. Οι συνεχιζόμενες εμπορικές πρωτοβουλίες στην εταιρεία (εισαγωγή της εφαρμογής καταστήματος ΟΠΑΠ, πρόταση iLottery, ντουλάπι VLT, αναβαθμίσεις κ.λπ.) αναμένεται επίσης να στηρίξουν την ανάπτυξη.