ΟΠΑΠ: Στις 13 Μαρτίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2023 – Στις 29 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η ΟΠΑΠ Α.Ε.  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2024, ως ακολούθως:

Τετάρτη 13.03.2024: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023.

Πέμπτη 14.03.2024: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

Πέμπτη 25.04.2024: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δευτέρα 29.04.2024: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2023, δηλαδή πριν την 21.06.2024 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Τρίτη 30.04.2024: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος – Record Date.

Τετάρτη 08.05.2024: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2023.

Τετάρτη 29.05.2024: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2024.

Τρίτη 03.09.2024: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2024.

Τετάρτη 20.11.2024: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2024.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της OΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).