ΟΟΣΑ : Τι λέει για τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις – Τι προτείνει για χρέος και φόρους

Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% το 2018 και 2,3% το 2019 από 1,3% το 2017 εκτιμά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην έκθεσή του για την Ελλάδα. Ο οργανισμός προβλέπει μείωση της ανεργίας στο 20,4% του εργατικού δυναμικού φέτος και 19,4% το 2019 έναντι 21,5% πέρυσι.

«Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και η δημοσιονομική αξιοπιστία έχει βελτιωθεί«, τονίζει η έκθεση, προσθέτοντας ότι καλώς στοχευμένα κοινωνικά προγράμματα θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη των γενεών.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία αναφέρει πως το ζήτημα του ελληνικού χρέους δεν είναι απλό και πως θα απαιτηθεί μια τριπλή στρατηγική μακρού ορίζονται για να μειωθεί το βάρος του χρέους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό η μείωση του ελληνικού χρέους από τα επίπεδα του 180% του ΑΕΠ που βρίσκεται σήμερα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δρομολόγηση πρόσθετων μεταρρυθμίσεων για την αύξηση του ΑΕΠ, από την επίτευξη μεγάλων αλλά ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων (σχεδόν 2% του ΑΕΠ) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και από την πρόσθετη αναδιάρθρωση του χρέους, με το κλείδωμα, σε χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων των δανείων του επισήμου τομέα (GLF,EFSF και ESM).

Προβληματισμός εκφράζεται στην έκθεση για το ελληνικό φορολογικό σύστημα, το οποίο όπως αναφέρεται  βασίζεται σε υψηλούς συντελεστές και σε μια στενή φορολογική βάση, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας ανισότητες.

Ο Οργανισμός ζητά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό αλλά και στο φορολογικό σύστημα με κατάργηση απαλλαγών και εξαιρέσεων στον ΦΠΑ και όχι μόνο.

 Νέες παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό, κατάργηση φοροαπαλλαγών 

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι ενώ οι φορολογικοί συντελεστές είναι υψηλοί, η απόδοση των φόρων και τα φορολογικά έσοδα είναι χαμηλά, ειδικά στο πεδίο του ΦΠΑ: η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση από το τέλος σε εισπραξιμότητα, μετά το Μεξικό και την Ιταλία. Κάνει λόγο για ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι περίπλοκο και αποθαρρύνει την προσαρμογή, ενθαρρύνει τον άτυπο τομέα της οικονομίας και μειώνει τα έσοδα.

Συστήνει επίσης να αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών με συνεχόμενες επισκοπήσεις αλλά και να υπάρξει αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, ενώ καταγράφει το δημοσιονομικό όφελος μιας σειράς από μεταρρυθμίσεις τις οποίες και προτείνει.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατάργηση διαφόρων εξαιρέσεων στον ΦΠΑ αλλά και σε άλλα πεδία φορολογικών εκπτώσεων/απαλλαγών. Προτείνει και την ενοποίηση των διαφορών προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης και επιδομάτων, την ενίσχυση των έργων πολιτικών απασχόλησης, αλλά και παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Όσον αφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην επίπτωση τους στην οικονομική ανάπτυξη ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η πιο ισχυρή “ένεση” θα δοθεί από την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα. Εκτιμά συγκεκριμένα ότι αν υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο (αυτές που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή δρομολογούνται), τότε το ΑΕΠ θα επιταχυνθεί περαιτέρω κατά 15% περίπου έως το 2060. Αν υπάρξουν πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, τότε η επιτάχυνση του ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 25%.

Πολύ μεγάλη θα είναι η ενίσχυση του ΑΕΠ και σε σχέση με το συνταξιοδοτικό. Αν επιτευχθεί η αύξηση του πραγματικού ορίου συνταξιοδότησης κατά 3 έτη (το οποίο δρομολογείται από τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν αποφασιστεί)  θα προσφέρει 7,5% επιπλέον μονάδες ΑΕΠ. Ωστόσο εκτιμά και ότι αν με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, το πραγματικό όριο αυξηθεί κατά 4 έτη, τότε το επιπρόσθετο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4%…

Ομως, ο ΟΟΣΑ τονίζει επίσης ότι τα ποσοστά φτώχειας και ανισότητας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης είναι μέτριες και η δημόσια διοίκηση είναι ακόμη αναποτελεσματική.

Η έκθεση κάνει αναφορά στα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους και στα προβληματικά δάνεια που καθιστούν τις οικονομικές προοπτικές της χώρας ευαίσθητες σε οποιοδήποτε πισωγύρισμα στην οικονομική πολιτική.

Μεγαλύτερη πρόοδος στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα θα αυξήσει την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές ενώ τα επιπρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα βοηθήσουν την χρηματοδότηση της χώρας από τις αγορές και θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, τονίζει.

Η επανεκκίνηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων απο τις τράπεζες κρίνεται απαραίτητη για να αυξηθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθεί η τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα. Η αναδιάρθρωση των τραπεζών έχει ήδη αποδώσει καρπούς, αναφέρει η έκθεση του οργανισμού για την Ελλάδα.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει στο 4% του ΑΕΠ φέτος και 3,6% το 2019 από 3,7% πέρυσι. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κατά Μάαστριχτ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 172,5% του ΑΕΠ το 2018 και εν συνεχεία στο 168,3% από 175,8% το 2017.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί κατά 0,5% φέτος όσο δηλαδή πέρυσι για να επιταχυνθεί ελαφρώς στο 0,7% το 2019.