ΟΟΣΑ: Πρόεδρος του Global Strategy Group ο Κ. Πιερρακάκης

Ως πρόεδρο του Global Strategy Group (GSG) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξελέγη ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η εκλογή θα επικυρωθεί και τυπικά κατά την συνεδρίαση του Global Strategy Group τον προσεχή Νοέμβριο. Ο Έλληνας υπουργός θα διαδεχθεί την Marie-Gabrielle Incichen-Fleisch από την Ελβετία, η οποία διατέλεσε πρόεδρος από το 2018.

Το Global Strategy Group, το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, έχει ως αποστολή να διευκολύνει την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη – μέλη. Ταυτόχρονα, προετοιμάζει τις εργασίες της ετήσιας Υπουργικής Συνόδου του ΟΟΣΑ, υιοθετώντας όμως περισσότερο μακροπρόθεσμη οπτική.

Η Επιτροπή Global Strategy Group αποτελεί τη συνέχεια της Επιτροπής Executive Committee in Special Session (ESCC). Η ESCC μετατράπηκε σε GSG μέσα στο 2012, με εισήγηση του Ulrik Vestergaard Knudsen από τη Δανία, ο οποίος και έγινε ο πρώτος της πρόεδρος, με στόχο να αποκτήσει περισσότερο στρατηγικό και διευρυμένο χαρακτήρα.

Μεταξύ των θεματικών που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της Επιτροπής, περιλαμβάνονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το μέλλον της αγοράς εργασίας και του εμπορίου σ’ ένα ψηφιοποιημένο κόσμο, ο σχεδιασμός πολιτικής και διεθνής συνεργασία σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα μετά την πανδημία, καθώς και ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός αειφόρου και εμπεριστατωμένου σχεδίου ανάκαμψης.

Ένας ακόμη επιδιωκόμενος στόχος είναι να καταστεί η Επιτροπή περισσότερο ανοιχτή σε παγκόσμιο επίπεδο, διευρύνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε σημαντικούς εταίρους, τόσο από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες όσο και από εκπροσώπους των G7 και G20.