Ομόλογα ύψους 350 εκατ. ευρώ εξέδωσε ο ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του OTE plc, εξέδωσε στις 19 Ιουνίου δυο σειρές ομολόγων, μια ύψους 150 εκατ. ευρώ με λήξη στις 10 Δεκεμβρίου 2020 και μια ύψους 200 εκατ. ευρώ με λήξη στις 10 Ιουνίου 2021.

Το κουπόνι για τις δυο εκδόσεις διαμορφώθηκε στο 0,96% (ετήσιο) και 0,977% αντίστοιχα. Οι νέοι τίτλοι καλύφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 0,960% ετησίως και 0,977% ετησίως αντίστοιχα. Τα νέα Ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση.

Τα έσοδα από τους τίτλους θα χρησιμοποιηθούν για μερική αναχρηματοδότηση των τίτλων ύψους 628 εκατ. ευρώ της OTE plc με ωρίμανση τον Ιούλιο του 2020.