Όμιλος Ideal: Αύξηση των pro forma EBITDA κατά 54%

Όμιλος Ideal: Αύξηση των pro forma EBITDA κατά 54% Αύξηση των pro forma Εσόδων κατά 40% στα €51,9 εκατ. και αύξηση της pro forma λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 54% στα €9,9 εκατ. ανακοίνωσε ο Όμιλος Ideal για το 9μηνο του 2021. Ο όμιλος κατέγραψε παράλληλα αύξηση των pro forma Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ) κατά 60% … Continue reading Όμιλος Ideal: Αύξηση των pro forma EBITDA κατά 54%