Όμιλος Ideal: Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΣ 02_12_2021